Projekt „Powrót do domu” jest skierowany do osób, które mieszkają w krajach byłego ZSRR, złożyły wniosek w celu uzyskania wizy repatriacyjnej i otrzymały promesę wyjazdu do Polski.

Celem projektu jest wsparcie kandydatów na repatriantów oraz ich rodzin – w przygotowaniach przed przyjazdem do Polski, poprzez wyposażenie ich w podstawowe kompetencje, rozumiane jako znajomość języka i adekwatna do indywidualnych potrzeb wiedza, a także przedstawienie rzetelnych informacji o warunkach życia w Polsce w porównaniu z ich aktualną sytuacją życiową.
W ramach projektu przyszli repatrianci będą mogli skorzystać z:

  • lekcji języka polskiego;
  • konwersacji z native speakerami w języku polskim;
  • kursów adaptacyjno-kulturowych;
  • informacji na stronie www.repatriant.pl oraz fanpageu projektu „Powrót do domu”;
  • pomocy konsultanta przez fanpage projektu lub przez WhatsApp +48883925643

Wszystkie formy pomocy w projekcie są bezpłatne dla uczestników.
Zajęcia odbywają się w formie online, platforma internetowa wybierana jest indywidualnie, zgodnie z potrzebami uczestników.
Projekt współfinansowany przez Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz Budżet Państwa.